Sekretess och Cookies

Sekretess och cookies

De uppgifter som lämnas till den Internationella Design s.r.l. (nu och senare "International Design", "vi", "vår") på sidorna på webbplatsen tillgänglig på URL-adressen www.viadurini.se (nu och hädanefter refererad till som "Webbplatsen") vid tidpunkten för registrering och därefter för användning av de tjänster som från tid till annan av Internationell Design kommer att behandlas i enlighet med EU: s Förordning 2016/679.
Av hänsyn till denna lagstiftning, Internationella design informerar användaren på följande sätt.

1. INFORMATION OM INNEHAVAREN AV BEHANDLING
Innehavaren av behandling av personuppgifter är bolaget International Design s.r.l., säte: Via del Pino 21, ZIP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Italien. info@viadurini.se C. F. 04187360401 – REA Antalet RN 329370 , företagsregistret i Rimini ,aktiekapital 120 000 euro.v.

2. DEN INFORMATION SOM SAMLAS IN
2.1.Den typ av information som tillhandahålls av användaren
Den information som samlas in av Internationella design-bolaget, kan innehålla:
- Obligatorisk information utan vilken det inte är möjligt att gå vidare med köpet, till exempel: förnamn, efternamn, företagsnamn, leveransadress, skattelagstiftningen och/eller vat-nummer, adress, e-post och telefon.
- Information om besök på våra webbplatser och e-handel.
- Svar på begäran om feedback delade på feedback-sidan av våra e-handelssajter.
Bank detaljer som bara krävs för att genomföra förfarandet för återbetalning och/eller gjort.

2.2. Automatisk information
Medan du surfar på vår e-handel webbplatser, Internationell Design, i enlighet med lagen och med samtycke från användaren, där så är nödvändigt, kan den samla in data och information om de nätverk och den utrustning som används för att få tillgång till våra tjänster, till exempel information om inloggning, plats, besökare läge, webbläsare, plattform, enhet, IP-adress, användar agent. Denna information finns även som samlas in genom användning av cookies.

3. LAGRING OCH HÅLLBARHET
De data som samlas in kommer att förvaras av Internationell Design för hela förhållandet. Behandlingen kommer att ta en tid som inte överstiger de som behövs för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller:
- 2 (två) år med beaktande av personlig information
- Finansiell information såsom betalningar och återbetalningar, lagras under den tid som föreskrivs i lag och i frågor som rör beskattning och redovisning.

4. MODE OCH SYFTET MED BEHANDLINGEN
4.1. Ändamål
Data av användaren samlas in och användas endast för ändamål som är direkt ansluten och som bidrog till aktivering och drift av tjänster som tillhandahålls av Internationell design, för fullgörandet av de skyldigheter som krävs enligt lag, förordning eller lagstiftning och vid utövandet av sina rättigheter i domstol.
I och med skapandet av Hänsyn till den Internationella Design-du samtycker till att ta emot från den senare, till den e-postadress som anges vid registreringen, kommunikation och/eller affärsidéer relaterade och/eller ansluten till service av Internationell Design. Användaren kan invända att den ovan nämnda behandlingen är initialt genom att markera lämplig ruta i registrerings - och efteråt, genom att skicka en e-post till den adress som anges info@viadurini.se "kontakter" - avsnittet på Webbplatsen.
Den användare som har för avsikt att använda tjänsten "Skicka till en vän", genom att klicka på lämplig knapp i produktdatablad, förklarar att tidigare ha fått samtycke från mottagaren till meddelandet och e-postadress till den senare till den Internationella Design-bara för att möjliggöra utskick av inbjudan till vision av produkten. Uppgifter som hänför sig till e-postadress kommer inte, dock, som förs av den Internationella Design-efter överföring av inbjudan via e-post.
Dessutom, e-post och post för användare som de senare under registreringen på Webbplatsen kan användas av Ägaren till främjandet av tjänster som liknar dem som användaren har valt för att skicka reklam material som hänför sig uteslutande till sådana produkter eller tjänster eller för att utföra marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation. Användaren kan invända att den ovan nämnda behandlingen är initialt genom att markera lämplig ruta i registrerings - och efteråt, genom att skicka ett e-mail till adressen info@viadurini.se "kontakter" - avsnittet på Webbplatsen. Denna opposition kommer inte att ge någon effekt på leverans av tjänster.

4.2. Syfte och funktionalitet
Tillhandahållande av uppgifter som begärs vid tidpunkten för aktivering av tjänster, för de ändamål som avses i föregående punkt (4.) "METOD OCH ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN", det är obligatoriskt, eftersom det är strikt funktionella utförande av den samma. Vägran att lämna uppgifter innebär att det är omöjligt för den Internationella Design för att slutföra registreringen av användaren, och sedan för att tillhandahålla tjänsterna.
Vägran att bevilja godkännande för andra ändamål i stycket "METODER OCH SYFTEN MED BEHANDLINGEN" inte ger något resultat på leverans av tjänster.

4.3. Läge
De data som samlas in elektroniskt och behandlas av avverkningar, samråd, kommunikation, bevarande, annullering, utförs huvudsakligen med hjälp av elektroniska instrument, se till att använda lämpliga åtgärder för säkerheten för de uppgifter fördragen och att säkerställa sekretessen av den samma.
Användaren data som lagras på elektronisk stöder lagras och arkiveras på en server av egendom. I synnerhet Hållare försäkrar att de uppgifter som registrerats på den server som är skyddad mot risken för intrång och obehörigt tillträde och har också vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa integritet och tillgänglighet av data och skydd av områden och lokaler som är relevanta för lagring och tillgänglighet.
De personuppgifter kommer att behandlas av anställda och/eller anställda av Ägare som chefer eller processorer, inom ramen för sina uppgifter och i enlighet med anvisningar från Ägaren.
Internationella Designen garanterar maximal säkerhet i hanteringen av användarnas data. Den information som relaterar till kreditkort lagras endast i krypterat format och enligt säkerhetskraven för PCI-certifiering. SP inte har tillgång till konfidentiell information relaterat till kreditkort, som kommer att behandlas av mellanhänder och emittenter av korten i respekt för Privatlivet Kod.

5. KOMMUNIKATION AV DATA
Användarens personuppgifter kan lämnas ut till vissa ämnen, som utses av Ägaren av tillhandahållandet av tjänster eller utrustning som är nödvändig för fullgörandet av skyldigheter som är relaterade till registrering till webbplatsen www.viadurini.se köp online, inom ramen för och i enlighet med instruktionerna.
I synnerhet uppgifter kan meddelas till:
- personer, företag eller professionella kontor som utför hjälp, råd eller samarbete i Internationella Design inom redovisning, administrativa, juridiska, ekonomiska och skattemässiga frågor.
- ämnen delegerade akter och/eller utsedda av den Internationella Design till genomförandet av den verksamhet eller del av verksamhet med anknytning till tillhandahållande av tjänster marknadsföring, såsom kundservice, även om det hanteras inom outsourcing, logistik center ansvarig för att paketera de produkter som köps in av användaren, bärare som ansvarar för leveransen av den köpta produkter. de personer som agerar på uppdrag av Ägaren av den verksamhet efter försäljningen stöd och alla andra externa samarbetspartner som kommunikation är nödvändigt för ett korrekt fullgörande av skyldigheter från den Internationella Design i förhållande till kontraktet för leverans av sina tjänster.
- Offentliga Förvaltningar för uppfyllandet av de institutionella funktioner inom de gränser som fastställts av lagen eller av föreskrifter.
Användarens uppgifter inte skall lämnas ut.

5.1. Det bör noteras att om användaren beslutar att dela den information som avses i punkt 2. med International Design och följaktligen med våra affärspartners, kan all information om affärspartners integritet också gälla dem. International Design ansvarar inte för och kan inte kontrollera behandlingen av information som utförs av affärspartner på deras plattformar.

5.2 Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) och användarvillkor (https://policies.google.com/terms) gäller.

6. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION SKICKAS VIA E-POST OCH /ELLER SMS / ELLER WHATSAPP
I enlighet med vad som är fastställt genom lag och om det är nödvändigt med samtycke från användaren, International Design kan använda den information som tillhandahålls av användaren för att genomföra marknadsföringsåtgärder såsom att skicka ut nyhetsbrev eller meddelanden som kan vara av intresse för användaren. Det är dock möjligt att dra tillbaka sitt samtycke när som helst genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-post till info@viadurini.se.

7. RÄTTIGHETER FÖR DEN PART SOM
Enligt vad som är fastställt genom lag, har användaren rätt att få, i varje ögonblick, bekräftelse av förekomsten av uppgifter som rör honom och de ändamål för vilka de används. Han har också rätt att begära uppdatering eller rättelse, utplåning eller blockering av uppgifter och för att motsätta sig, i sin helhet eller delvis, på sin behandling.
Att träna ovan nämnda rättigheter, liksom för att få information om de ämnen som data lagras eller till vilken uppgifter har lämnats eller om de personer som, som chefer eller medarbetare kan bli medveten om hans / hennes uppgifter, kan användaren kontakta Ägaren.

7.1 Rätt att få tillgång till personuppgifter och andra rättigheter
Art. 15. EU: s Förordning 2016/679 funktioner:
1. Intressenten har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom, även om de ännu inte registrerats, och deras kommunikation i en begriplig form.
2. Den berörda parten har rätt att få information om:
a) ursprunget av personuppgifter.
b) syfte och metoder för behandling.
c) den logik som tillämpas vid behandling som sker med hjälp av elektroniska instrument.
d) uppgifter av Innehavaren, data processorer och representant.
e) de ämnen eller grupper av ämnen till vilka personuppgifter kan lämnas ut eller som kan komma att bekantskap i kvalitet representant som utsetts i den Stat, förvaltare eller ombud.
3. Den berörda parten har rätt att få:
a) den uppdateras, rättas eller, när intresserade, integrering av data.
b) annullering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som har behandlats på ett otillåtet sätt, inklusive data, vars bevarande är inte nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller därefter behandlats.
c) intyg om att de åtgärder som avses i leden a) och b) har anmälts, också när det gäller deras innehåll, av dem till vilka uppgifterna har lämnats eller spridas, undantaget de fall där detta krav visar sig vara omöjligt eller innebär en användning av medel som är uppenbart oproportionerlig i förhållande till den rättighet som skyddas.
4. Den berörda parten har rätt att motsätta sig, i sin helhet eller i delar:
a) för legitima skäl för att behandling av personuppgifter, om än som är relevanta för syftet med insamlingen.
b) för den behandling av personuppgifter som rör honom för att skicka reklammaterial eller direkt försäljning eller för att utföra marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.
Att träna ovan nämnda rättigheter, liksom för att få information om de ämnen på vilka uppgifter som lagras, eller till vilken uppgifterna har lämnats ut eller att personer som förvaltare eller ombud, kan bli medveten om dina uppgifter, kan du kontakta den registeransvarige genom att skicka en begäran till följande e-post: info@viadurini.se.

8. PLUG-IN
Vår webbplats använder så kallade Plugins för Sociala Nätverk facebook.com. Mer detaljer om plugins för Facebook och dess funktioner finns på http://developers.facebook.com/. För att förhindra överföring och lagring av uppgifter om internetsurfning via Facebook, måste användaren kopplar från Facebook innan du besöker vår webbplats.

9. COOKIES
Webbplatsen använder en teknik som kallas "cookies". Dessa är små datafiler som lagras på användarens dator när du besöker en webbplats eller delar av detta. Cookies hjälper Internationell Design för att förstå handelsförmåner av användarna.

9.1 Cookies
Webbplatsen använder en teknik som kallas "cookies". Dessa är små datafiler som lagras på användarens dator när du besöker en webbplats eller delar av detta. Cookies hjälper Internationell Design för att förstå handelsförmåner av användarna. Cookies är textsträngar i små storlekar som de områden som besökts av användaren skicka till sin terminal (vanligtvis den webbläsare), där de lagras för att sedan ihop till samma platser vid nästa besök av samma användare. I samband med navigering på en webbplats, kan användaren ta emot på sin terminal cookies som skickas från webbsajter eller webbserver är olika (c.d. "tredje part"), som de kan bo till vissa delar (såsom, till exempel, bilder, kartor, ljud, specifika länkar till sidor på andra domäner på webbplatsen för att samma sak genom att besöka.
Cookies som vanligtvis finns i webbläsaren för användare i mycket stort antal, och ibland också med inslag av brett uthållighet över tid, används för olika syften: utförande av autentisering it, övervakning av sessioner och lagra information om de specifika konfigurationer om användarna som kommer åt servern, etc

a. Den tekniska cookies.
Tekniska cookies är dessa bara används för de ändamål "att utföra överföringen av en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att den utsträckning som är absolut nödvändig för den som tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster abonnenten uttryckligen har begärt eller användaren att tillhandahålla den service" (jfr. art. 122, punkt 1, i den Kod).
De används inte för ytterligare ändamål och är normalt installeras direkt av ägaren eller operatören av webbplatsen. Kan delas in i cookie eller navigering session, som garanterar normal navigering och användning av webbplatsen (inklusive, till exempel, gör ett köp eller autentisera att få tillgång till de reserverade områdena); analytics-cookies, som liknar tekniska cookies där används direkt av verksamhetsutövaren för att samla in information i samlad form, om antalet användare och om hur de besöker webbplatsen; funktionalitet cookies, som tillåter användaren navigering funktion av ett antal utvalda kriterier (till exempel språk, produkter utvalda för inköp) i syfte att förbättra den tjänst som utförs åt den samma.
För installation av dessa cookies krävs inte samtycke av användare, medan det fortfarande den skyldighet att ge underrättelse enligt art. 13 av Koden, operatören av webbplatsen, om du bara använder dessa enheter kommer att kunna förse dig med de villkor som den anser vara mest lämplig.

b. Cookie profilering.
Cookien profilering syftar till att skapa profiler med anknytning till användaren och används för att skicka meddelanden reklam i linje med de önskemål som uttryckts av den samma inom ramen för navigering i nätverket. På grund av den särskilda invasivitet av sådana enheter kan ha i den privata sfären av användare, eu-lagstiftningen och den italienska förväntar sig att användaren ska informeras om användning av samma, och att uttrycka sina giltigt samtycke.
Till dem hänvisar konsten. 122 i Kodexen där det står att "lagring av information i terminalutrustning av en abonnent eller användare eller få tillgång till information som redan är lagrad, är endast tillåtet under förutsättning att den avtalsslutande part eller användaren har gett sitt samtycke efter att ha fått underrättelse med de förenklade förfaranden som avses i artikel 13, punkt 3." (art. 122, punkt 1, i den Kod).
I de fall där användaren inte vill acceptera cookies, dessa kan inaktiveras genom att följa instruktionerna i din webbläsare tillverkare. Till exempel i Internet Explorer kan du ändra inställningarna för cookies i avsnittet Tools/Internet Options/Privacy.

9.2 webbplatsen använder följande cookies
- Webbplatsen Cookies
Namn: Viadurini
Syfte: Används för session variabler i PHP (navigering, sidnumrering, etc)
Varaktighet: session cookie som tas bort när webbläsaren stängs

Namn: submit_token1
Syfte: Används som anti-spam till formulär
Varaktighet: session cookie som tas bort när webbläsaren stängs

- Google Analytics-Cookies
Vår webbplats använder Google Analytics, Google, Inc., en tjänst tillhandahåller statistisk mätning och analys av resultat av webbplatsen genom användning av Cookies. Att samråda med sekretesspolicyn för Google Analytics-tjänsten, vänligen besök sidan http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. För Google-sekretesspolicy, vi peka ut följande adress http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.)

- Google Adwords & Google Remarketing Cookies
Webbplatsen kan använda Google Adwords-programmet och Google Remarketing. Båda drivs av Google, Inc.. Även funktion för omvandlingsspårning i AdWords använder också cookies. Hjälp oss att spåra försäljning och andra omvandlingar, det ger en cookie till en användares dator när användaren klickar på en annons. Denna cookie som varar i 90 dagar och samlar inte in eller spåra information som kan identifiera en användare. Användare kan stänga av cookie för Google omvandlingsspårning i inställningarna för din webbläsare. I vissa fall kan cookies kan orsaka problem vid tidpunkten för tillträdet eller vid navigering i ditt AdWords-konto. När detta inträffar, är det bästa sättet att åtgärda detta är att rensa cacheminnet och ta bort cookies som har sparats på din webbläsare. För att lära sig mer om, klicka här https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/. Användaren kan stänga av cookies genom att Google Analytics genom att ladda ner en specifik webbläsare plug-in som finns på följande webbadress https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

- Facebook Cookies
Webbplatsen kan använda cookies av Facebook Inc. för att övervaka utvecklingen av ditt utskick, Facebook-Annonser och aktier av remarketing. Klicka här för mer information om användningen av cookies genom Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
I de fall där användaren inte vill acceptera cookies, dessa kan inaktiveras genom att följa instruktionerna i din webbläsare tillverkare. Till exempel i Internet Explorer kan du ändra inställningarna för cookies i avsnittet Tools/Internet Options/Privacy.

10. ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN
I de fall där den Internationella Design var att göra ändringar i denna integritetspolicy, skulle publiceras på den här sidan, och, om nödvändigt, skulle krävas åter användare samtycke.

11. ANSVARAR FÖR SÄKERHETEN FÖR DE UPPGIFTER
Om du behöver kontakta den Internationella Design för frågor om utövande av sina rättigheter (till exempel rätten för upphävande eller återkallelse eller ändring av data eller önskemål angående de personuppgifter kan göra det på följande sätt:
- att skriva en e-post till Data Protection officer på adressen info@viadurini.se
- med hjälp av kontaktinformationen på vår "kontakta oss" - sidan
- per post till den adress som den Internationella Design-srl, via del Pino, 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Italien.

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE 20/05/2018
Email Newsletter
Nyhetsbrev
  • aicel
  • confindustria
  • sectigo
  • sonosicuro