Allmänna Försäljningsvillkor

Dessa villkor (nedan "försäljningsvillkor") reglerar alla försäljningskontrakt mellan användaren (nedan "kunden") och företaget Design International srl via hemsidan www.viadurini.se (hädanefter kallad "webbplatsen"), och om produkterna som finns i skyltfönster på webbplatsen.
Du godkänner att all kommunikation i samband med de allmänna villkoren för försäljning och annan kommunikation som kunden och internationell design kommer utbyta elektroniska uppfylla kravet på skriftlig form, om inte särskilda instruktioner som avses i dessa villkor eller på annat sätt lagbestämmelse. "Trots alla våra ansträngningar kan vi inte utesluta en liten del av de många produkter i vårt sortiment av misstag angav ett pris som skiljer sig från den faktiska en. Vi kommer att kontrollera i varje enskilt fall att priserna på produkterna under processen att kontrollera ordningen och efterföljande transport av produkterna. Om, på grund av fel eller andra problem, det pris som anges på webbplatsen bör vara mindre än det korrekta försäljningspriset på en produkt, kontaktar vi dig för att se om du även köpa produkten till rätt pris. Annars din beställning kan inte godtas. Om rätt priset på en produkt är mindre än vad som anges på webbplatsen, kommer vi att debitera endast den lägre rätt pris och så skickar vi produkten i alla fall. "
För att kunna slutföra inköp på webbplatsen Kunden måste bära sin registrering och skapa ditt konto på webbplatsen enligt följande punkt 1).
De avslut på webbplatsen är därför omfattas av dessa försäljningsvillkor.
International Design förbehåller sig rätten att ändra när som helst de allmänna försäljningsvillkoren, med förbehåll för tillämpningen av den gemensamma försäljningen av försäljningsvillkor som gäller vid tidpunkten för beställningen av kunden.
Och 'är det underförstått att alla förändringar och / eller nya försäljningsvillkoren kommer att träda i kraft från den tidpunkt då de publiceras på webbplatsen. Därför kunderna uppmuntras att regelbundet få tillgång till webbplatsen och verifiera eventuellt offentliggörande av allmänna villkor to-date försäljning.

1. tillgång till webbplatsen och dokument.
Tillgång till de tjänster som erbjuds av webbplatsen är endast avsedd för användare som är minst 18 år.
Registreringen är helt gratis.
För att skapa ditt eget konto kunden har att klicka på "Registrera", fyll i formuläret med all nödvändig information och skicka den via knappen "Skicka". Kunden får av International Design en e-postbekräftelse.
Vid registreringen är det också nödvändigt att kunden uttrycker, genom att kryssa i lämplig ruta, sitt godkännande av de allmänna försäljningsvillkoren. Och 'så det är underförstått att den icke-godkännande av de allmänna försäljningsvillkoren kommer att göra det omöjligt att fullfölja registreringsprocessen och därmed att driva inköp på webbplatsen.
Genom att registrera ni garantera att informationen är sann och fullständig.
Referenserna "logga in" till webbplatsen är strikt personliga och kan inte överlåtas eller användas på något sätt av tredje part.
Genom att registrera till platsen och godkännande av dessa villkor Försäljnings kund accepterar att ta emot e-postadressen när du registrerar handels meddelanden rörande produkter från tid till tid inne virtuella montrar www.viadurini.it. Detta tillstånd kan när som helst återkallas om kunden beslutar att inte vill komma vidare i dessa bedömningar, i botten av nyhetsbrevet hittar du instruktioner för att avbryta ditt medlemskap genom att skriva till e-post eller gå info@viadurini.se.

2. DIRECT INFORMATION INGÅENDE AV AVTALET (Art. 12 lagdekret nr. 70/2003).
Enligt dekret. 70/2003, som innehåller regler för elektronisk handel, säger kunden själv informerad av följande uppgifter:
a) visningen av produkter på webbplatsen utgör en inbjudan att erbjuda riktar sig till internationell design; Detta innebär att genom att kontrollera en eller flera av samma produkter kommer helt enkelt att placeras i din väntan på genomförandet av de efterföljande faserna av ingåendet av köpeavtalet;
b) när valet av produkter du tänker köpa kunden måste klicka på "Fortsätt att slutföra order" och ange dina data för fakturering;
c) genom att klicka på "fortsätta att slutföra order" kunden kan se en sammanfattning av de val du har gjort och rätta till dem, om det gäller inmatningsfel och / utelämnanden;
d) efter att ha bekräftat val och indikerade betalningssätt bland dem som är tillgängliga för kunden blir köp eller bokning eller reservation av produkter i varukorgen till försäljningsvillkor;
e) mottagande av Design International kommer att skicka till den e-postadress som anges av kunden ett meddelande om bekräftelse som kommer att innehålla det totala beloppet från kunden. Denna bekräftelse via e-post är endast bokning av produkten och aktivera orderverifieringsprocessen och efterföljande driftsättning bearbetning och transport av produkterna. L 'beställning anses bekräftad och accepterad av International Design att skicka fokuserings e-post i verk av den beställda produkten.
f) lutte på e-postkorrespondens med kunden kommer att lagras i International Design databasen för den tid som krävs för att utföra ordern och i varje fall inom den lagstadgade tidsfristen.
g) Trots alla våra ansträngningar kan vi inte utesluta en liten del av mer än sju tusen produkter på vår e-handel är det felaktigt anges ett pris som skiljer sig från den faktiska en. Vi kommer att kontrollera i varje enskilt fall, riktigheten av priserna på produkterna under orderverifieringsprocessen och efterföljande mesa i bearbetning och transport av produkterna. Om, på grund av fel eller andra problem, det pris som anges på webbplatsen bör vara mindre än det korrekta försäljningspriset på en produkt, kontaktar vi dig för att se om du även köpa produkten till rätt pris. Annars din beställning kan inte godtas. Om rätt priset på en produkt är mindre än vad som anges på webbplatsen, kommer vi att debitera endast den lägre rätt pris och så skickar vi produkten ändå.
h) trots stora ansträngningar från International Design Kunden bekräftar och accepterar att det i vissa fall är det möjligt att en av de utvalda produkterna inte är tillgängliga (se läsningen av punkt 2 i dessa Försäljningsvillkor);
i) I avsnittet "Mina beställningar Kunden kan få tillgång till när som helst sina beställningar och bläddra status fly.
l) Kunden kommer att underrättas om leverans av produkter inom 72 timmar, i ett meddelande till den e indikeras under köpet;

3. tillgänglighet 'och priser
Produkterna som publiceras i fönstret kommer att vara tillgänglig på obestämd tid och för ett obegränsat antal produkter.
Alla produktpriser, fraktkostnader och eventuella merkostnader, kommer separat uttryckt i euro och inkluderar moms (mervärdesskatt).
Priset på produkterna kan ändras utan förvarning, förutsatt att priset debiteras kunden kommer att publiceras på webbplatsen och noterades på orderbekräftelsen skickas med internationell design. Produkterna tillhöra International Design Long Grain all'avvenuto egendom betalning av kunden av inköpspriset, fraktkostnader och alla andra extra kostnad.
Det kan hända, även på grund av risken att flera klienter samtidigt förvärva samma produkt, att produkten är inte längre tillgänglig. Om betalningen av det utestående beloppet för produkten (inklusive fraktkostnader och eventuella ytterligare sådana) har redan tagits, kommer internationell design skicka kunden ett e-postkommunikation genom att kommunicera bidragsbeloppet (pris och fraktkostnader och någon annan merkostnad betalas).
Om beställningen innehåller flera produkter, kommer avsaknaden av en eller flera av de produkter som inte tillskriva alla fall kunden rätt att häva hela ordern. För partiella avbokningar stämmer så partiell återbetalning.

4. RULES 'BETALNINGSMEDEL
Den betalningssätt väljs av kunden genom alternativen:
• Kreditkort
• kontantkort
• banköverföring 
• PayPal
Säkerhet är en prioritet för viadurini, så din information kommer att krypteras. Alla betalningar kommer att behandlas genom en säker server-till-server-anslutning med hjälp av SSL-protokollet (Secure Sockets Layer) med 128-bitars kryptering och VERISIGN-protokollet.

5.SPEDIZIONE OCH PRODUKT LEVERANS - Godkännande med reserv
Leveranstiden anges på varje produktblad och organ från betalning mottagen, i speciella fall kommer att få ett meddelande som kommer att ha företräde framför varje annan indikation i det att den tar hänsyn till alla särdragen i fallet (t.ex.. Närvaron av multipla produkter, avstånd, missgynnade platser, internationell leverans ect.).
Om de inträffar involverar oväntade förseningar eller olägenhet för kunden, såsom, men inte begränsat till en olycka eller force majeure, kommer International Design skickar kunden ett e-postmeddelande som innehåller i vissa fall, en gåva kupong att spendera på viadurini.se
Enligt artikel. 63 i konsumentkundlagen, till leverans, för att övervaka efterlevnaden av antalet förpackningar och villkoren för densamma. Eventuella skador på förpackningen / förpackning av produkterna måste omedelbart utmanas av placeringen av ett kontroll skriftlig reserv på bevis. När undertecknat leveransdokumentet utan förbehåll, är kunden uteslutet någon tvist ossibility om utseendet på vad levererades.
I fallet med "Acceptance villkorad" fick paketet, är kunden tentuto att skicka ett e-postmeddelande direkt info@viadurini.se som kunden måste bifoga några fotografier av förpackningen.
Godkännandet med reserv, för att vara giltigt och verkställbart, måste vara fullständiga och ange vid tidpunkten för leverans, särskilda skäl som reserven är formulerad (t.ex.. Med acceptera eftersom förpackningen öppnas, eller acceptera det med reserv eftersom paketet är våt ect.), annars kan inte göras återbetalningen.
I de fall där förpackningen inte utgör någon uppenbar skada och kunden tecken utan förbehåll, om varorna är skadade, kan kunden vända sig till den "dolda skador", dvs de skador som inte är kontrollerbara tittar på estriormente paketet. Den dolda skador i enlighet med 'Artikel 1698 i civillagen av speditören ansvar och i detta fall tvisten ska skickas med rederiet kvitto brev inom och senast åtta dagar från mottagandet av transporten, bifoga bilder av skadan.
Om transportören har valts av kunden, risken för skador eller försämring av profotti flyttade till kunden så tidigt som tidpunkten för leverans av varorna till transportören, vilket utesluter alla utmaningar i samband med uppkomsten av vad levererades. I detta fall måste alla krav drivas av kunden mot bärare.

5.1 MÖJLIGA FÖRSÄLJNINGSFÖRSLAG:
På grund av möjligheten att leverera till platser som inte är lättillgängliga på grund av den geografiska naturen eller trafikbegränsningarna som: - Fotgängare eller begränsade trafikområden (ZTL) - Gator och vägar med svårigheter att komma åt fordon som lastbilar och skåpbilar (fordonsstorlek från 7 till 12 m) - Områden som påverkas av arbeten, byggarbetsplatser, vägar som ändras tillfälligt - Mindre öar beroende på land Tillägg kan tillämpas på de vanliga fraktkostnader som presenteras på webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att kontakta oss om du tror att en eller flera av orsakerna som nämns ovan kan påverka den plats som begärs för leveransen av varorna. Eventuella extra kostnader orsakade av liknande problem och som inte rapporterats tidigare kan begäras vid beställningsbekräftelsen eller innan leveransen betalas. Vi rekommenderar dig därför, för ytterligare information, att kontakta vår kundservice.

6. Garanti Produkter
Alla produkter som marknadsförs åtnjuter den lagliga garantin för överensstämmelse som anges i artiklarna 128 och följande. i konsumentlagen som täcker eventuell bristande överensstämmelse hos de köpta artiklarna, som existerar vid leveranstillfället och som inträffar inom 2 år efter leverans. Eventuella defekter eller skador orsakade av oavsiktliga händelser eller av kundens ansvar för användningen av produkterna som inte överensstämmer med deras avsedda användning, eller effekten av normalt slitage, är uteslutna från överensstämmelsedefekter och därför från den juridiska garantin.
Kunden kan be säljaren, efter eget val, att reparera varan eller ersätta den, kostnadsfritt i båda fallen, om inte den begärda åtgärden är omöjlig eller medför oproportionerliga kostnader för säljaren.
Konsumentkunden har rätt till proportionell prisavdrag eller uppsägning av försäljningsavtalet, i enlighet med bestämmelserna i art. 135 bis, punkt 4, i konsumentlagen och i synnerhet om: säljaren inte har utfört reparationen eller utbytet inom de villkor som anges i konsumentlagen eller har vägrat att bringa varorna i överensstämmelse; om bristen på överensstämmelse är så allvarlig att den motiverar en omedelbar prissänkning eller uppsägning av avtalet; om bristande överensstämmelse uppstår trots säljarens försök att återställa varornas överensstämmelse; om säljaren har förklarat (eller detta framgår av omständigheterna) att han inte kommer att fortsätta att återställa varans överensstämmelse inom rimlig tid eller utan olägenhet.
Konsumentkunden har ingen rätt att säga upp avtalet om bristen på överensstämmelse endast är ringa.
För att dra nytta av denna garanti måste kunden rapportera bristen på överensstämmelse med ett meddelande adresserat till säljaren som anger de defekter och fel som hittats.
Om inte annat bevisas, antas det att eventuell bristande överensstämmelse som inträffar inom ett år från det att varan levererades redan existerade på detta datum, såvida inte denna hypotes är oförenlig med varans natur eller med arten av överensstämmelsedefekten .
För varor med digitala element åtar sig säljaren att hålla konsumentkunden informerad om de uppdateringar (inklusive säkerhet) tillgängliga, nödvändiga för att bibehålla överensstämmelsen hos sådana varor, och att tillhandahålla dem under en lämplig tid, med hänsyn till omständigheterna och avtalets art och i alla fall, i förekommande fall, om försäljningsavtalet föreskriver en kontinuerlig leverans av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod.
Säljaren ansvarar inte för eventuella brister i överensstämmelse som enbart härrör från avsaknaden av den relevanta uppdateringen, om konsumenten inte installerar uppdateringarna på lämpligt sätt inom rimlig tid.

7. ÅTERBETALNINGAR
Vid avsaknad av produkten eller tillbakadragande kunden mer reglerat i de allmänna försäljningsvillkor, International Design bibringa sina kreditinstitut att beställa dem att återbetala det belopp som betalats vid köptillfället.
Återbetalningen kommer att ske inom en period av trettio dagar från den dag då mottagandet av betalning från kunden genom kreditering på medel och koordinaterna som anges av detta.

8. ÅNGERRÄTT OCH FÖRFARANDE FÖR RETUR.
Kunden har fri rätt att dra sig tillbaka utan påföljd inom 14 arbetsdagar efter mottagandet av varorna. För att utnyttja ångerrätten, måste kunden informera oss (International Design srl, Via del Pino, 21-47.822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel +39 0541 623760 info@viadurini.se) om sitt beslut att dra sig tillbaka från detta avtal genom en entydig förklaring (till exempel ett brev skickas med post eller e-post). För att möta den deadline tillbakadragande, räcker det att kunden skickar meddelande om ångerrätten före utgången av ångerfristen. För detta ändamål kan använda följande standardbrev, men krävs inte "Made Easy"
Vid mottagandet av International Design av meddelandet om återkallande av kunden i villkoren ovan, kontraktet kommer att upplösas och International Design kommer tillbaka det belopp som betalats av kunden.
I varje fall ångerrätt är uteslutet om den köpta produkten består:
(I) leverans av varor tillverkade enligt specifikationer eller tydlig personlig prägel eller som till sin natur inte kan återsändas eller riskerar att försämras eller upphör snabbt;
(Ii) leveransen av ljud eller programvara plombering brutits av konsumenten.
Om kunden redan har tagit leverans av produkterna måste också snabbt effettuarne avkastningen av kraven på förfarandet "Made Easy" nedan.
Avkastningen av produkter som kunden innebär när samma tid, oskadade, med originalförpackning och fullständiga handlingar (för denna aspekt följa "Made Easy" förfarande), är förberedda för leverans inom 14 arbetsdagar från ångerrätt.
För att göra en "Made Easy" kunden måste följa följande procedur:
a) Skicka ett mail till info@viadurini.se med orsakerna till returen och foton om objektet är skadad och en operatör kommer att vägleda kunden i alla steg som behövs för att göra en retur.
b) Kunden måste returnera varan intakt, i originalskick och korrekt inslagen och förpackad i originalförpackningen. Produkterna behöver inte monteras eller användas. De måste skickas med samma originalförpackning som de slogs in i vid mottagandet.
c) kostnaden för att transportera de returnerade produkterna betalas av kunden.
Om kunden säger upp avtalet, kommer de att återbetalas alla betalningar för vår räkning, inklusive leveranskostnader (ecccezione de merkostnader som uppstår till följd av en begäran kund en annan än den billigaste typen av standardleverans leverans av oss erbjuds) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag vi informeras om beslutet för kunden att dra sig ur detta avtal. Bidraget kan hållas inne längre än 14 dagar bara tills kunden har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna eller så länge som dessa har inte tagits emot av oss, beroende på vilken situation inträffar först.
Sådana ersättningar kommer att genomföras med hjälp av samma metod för betalning av kunden, om inte annat överenskommits av densamma; i alla fall inte kommer att medföra några avgifter som ett resultat av en sådan ersättning.
Kunden är ansvarig för eventuella värdeminskning av varor som av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa art, egenskaper och funktion av varorna.

9. AVSKRIVNING och tolerans - UNDANTAG FRÅN ANSVAR 'FÖR TILLFÄLLIGA OCH OM Force majeure
I händelse av fallissemang av kunden till dessa försäljningsvillkor, misslyckandet av International Design rätt att agera mot honom, inte utgör ett undantag att agera för brott mot åtaganden som.
Internationell design kan inte hållas ansvarig för misslyckandet av dessa allmänna försäljningsvillkor i händelse av att detta kommer från slumpartade och / eller force majeure, bland annat genom exempel och inte begränsat till, de som rör naturkatastrofer, fungerar terrorist, krig, misslyckanden nätverk och / eller mörkläggning.

10. LAG OCH JURISDIKTION
Dessa försäljningsvillkor och därmed avtalet mellan kunden och internationell design är föremål för lagen om Republiken Italien och överföras till den italienska domaren behörighet, föremål för legala restriktioner i händelse att kunden måste sätta kvaliteten på konsumenten.
För alla tvistemål, både i händelse av att köparen är en privat, det vill säga fysisk person som agerar för ändamål utan samband med affärer eller yrkesverksamhet, om köparen är en professionell eller fysisk eller juridisk person som agerar utövandet av sin affärsverksamhet eller yrke, eller en mellanhand, är den territoriella nödvändigt domaren av bostadsort eller hemvist för kunden, om belägna inom statens territorium.
Ogiltighet av individuella klausuler i de allmänna försäljningsvillkor skall inte innebära i alla fall ogiltighet hela köpeavtalet eller försäljningsvillkoren.

11. RESOLUTION AV TVISTER ONLINE
Den informerar konsumenten bosatta i Europa som Europeiska kommissionen har inrättat en onlineplattform som ger ett alternativt tvistlösningsverktyg controversie.Tale verktyg kan användas av den europeiska konsumenten att lösa icke-rättsliga tvister som rör avtal om försäljning av varor och serviceavtal mellan nätet och / eller till följd av stessi.Di därför, om du är en konsument etablerat i Europa, kan använda denna plattform för att lösa eventuella tvister stiger från nätet avtal som ingåtts på denna sito.La europeiska ODR-plattformen finns på länk: ODR

12. KONTAKTER OCH MEDDELANDEN
Med förbehåll för bestämmelser om rättsliga meddelanden, syftet med dessa allmänna försäljningsvillkor och köpeavtalet kunden säger att det kommer att få all kommunikation till de adresser som anges i samband med registreringen på webbplatsen, inklusive e-post.
För kommunikation riktar sig till internationell design visar följande kontaktuppgifter :
International Design LTD Via del Pino 21, Postnummer 47.822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. och P.I: 04187360401 REA RN 329.370, info@viadurini.se.
Email Newsletter
Nyhetsbrev
  • Piva IT 04187360401
  • Tel.+39 0541-623760 (21 telefonlinjer)
  • Måndag till fredag 8.30-17.00
  • Via del pino 21 - 47822
  • Santarcangelo di Romagna (RIMINI) Italy
  • info@viadurini.se
  • +39 373 9005839 & SMS/WHATSAPP
  • Ovanstående priser är inklusive moms