Allmänna Försäljningsvillkor

Dessa villkor (hädanefter "Allmänna försäljningsvillkor") reglerar alla försäljningsavtal som ingås mellan användaren (hädanefter "Kunden") och företaget International Design S.r.l. via webbplatsen www.viadurini.co.uk (hädanefter "Sajten") och om produkterna som finns i webbplatsens virtuella skyltfönster.
Kunden erkänner och accepterar att all kommunikation som rör de allmänna försäljningsvillkoren och annan kommunikation som kunden och internationell design kommer att utbyta i elektronisk form uppfyller kravet på skriftlig form, med undantag för de särskilda indikationer som hänvisas till i dessa allmänna villkor eller annan bestämmelse i lagen. "Trots alla våra ansträngningar kan vi inte utesluta att för en liten del av de många produkterna i vår katalog anges ett annat pris än det faktiska av misstag. I vilket fall som helst kommer vi att kontrollera korrektheten av produktpriserna under processen för att verifiera beställningen och efterföljande leverans av produkterna. Om, på grund av missförstånd eller andra olägenheter, priset som anges på sajten skulle vara lägre än det korrekta försäljningspriset för en produkt, kommer vi att kontakta dig för att kontrollera om du fortfarande vill köpa produkten till rätt pris. Annars kommer din beställning inte att accepteras. Om det korrekta priset på en produkt är lägre än det som anges på webbplatsen debiterar vi dig endast det lägre korrekta priset och vi skickar fortfarande produkten till dig.
För att slutföra köp på Sajten måste Kunden registrera sig och skapa ett konto på Sajten enligt vad som anges i följande punkt 1.
De affärer som kan utföras på webbplatsen är därför föremål för dessa allmänna försäljningsvillkor.
International Design förbehåller sig rätten att ändra de allmänna försäljningsvillkoren när som helst, med undantag för tillämpningen av en enda försäljning av de allmänna försäljningsvillkoren som gäller vid tidpunkten då inköpsordern skickas av kunden. Det är därför underförstått att alla ändringar och/eller nya allmänna försäljningsvillkor kommer att träda i kraft från det ögonblick de publiceras på webbplatsen. Av denna anledning uppmanas kunder att besöka webbplatsen regelbundet och kontrollera efter eventuella publicering av allmänna villkor uppdaterade försäljning.

1. ÅTKOMST OCH REGISTRERING OM WEBBPLATSEN
Tillgång till tjänsterna som erbjuds av webbplatsen är endast reserverad för användare som har fyllt 18 år.
Registrering är helt gratis.
För att skapa ett eget konto måste Kunden klicka på "Registrera", fylla i lämpligt formulär med all begärd information och skicka den med knappen "Skicka". Kunden kommer att få ett bekräftelsemail från International Design.
Vid tidpunkten för registrering är det också nödvändigt för kunden att uttrycka sitt godkännande av de allmänna försäljningsvillkoren genom att kryssa i lämplig ruta. Det är därför underförstått att underlåtenhet att acceptera de allmänna försäljningsvillkoren kommer att göra det omöjligt att slutföra registreringsproceduren och därför att göra inköp på webbplatsen.
Genom att registrera sig garanterar Kunden att den lämnade informationen är sann och fullständig.
"Inloggningsuppgifterna" till webbplatsen är strikt personliga och kan inte överföras eller användas på något sätt av tredje part.
Genom att registrera sig på webbplatsen och godkänna dessa allmänna försäljningsvillkor, samtycker kunden till att ta emot kommersiella meddelanden om produkterna från tid till annan som finns på de virtuella montrarna på www.viadurini.se på den e-postadress som anges vid registreringstillfället. Denna fullmakt kan när som helst återkallas om Kunden beslutar att han inte längre vill ta del av ovan nämnda meddelanden. Längst ner i nyhetsbrevet hittar du instruktioner för att säga upp din prenumeration genom att gå eller skriva till info@viadurini.se.

2. DIREKT INFORMATION OM AVTALETS SLUTET (art. 12 i lagdekret 70/2003)
I enlighet med lagdekret 70/2003, som innehåller reglerande bestämmelser för elektronisk handel, förklarar kunden att han är informerad om följande indikationer:
a) visningen av produkterna på webbplatsen utgör en inbjudan att erbjuda riktad till internationell design; detta innebär att genom att bocka av en eller flera produkter, kommer de helt enkelt att läggas i din varukorg i avvaktan på verkställandet av de efterföljande stadierna av ingående av försäljningskontraktet;
b) när valet av de produkter som ska köpas har slutförts måste kunden klicka på knappen "fortsätt för att slutföra beställningen" och ange sina faktureringsuppgifter;
c) genom att klicka på "fortsätt för att slutföra beställningen" kommer Kunden att kunna se en sammanfattning av de val som gjorts och eventuellt korrigera dem i händelse av inmatningsfel och/eller utelämnanden;
d) efter bekräftelse av valen och angett betalningssätt bland de tillgängliga, kommer kunden att utgöra köpet eller reservationen av produkterna i kundvagnen enligt de allmänna försäljningsvillkoren;
e) vid mottagandet av beställningen kommer International Design att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress som kunden angett, vilken kommer att innehålla det totala belopp som kunden ska betala. Detta bekräftelsemail utgör endast en reservation av produkten och kommer att aktivera orderverifieringsprocessen och den efterföljande bearbetningen och leveransen av produkterna. Beställningen anses bekräftad och accepterad av International Design först när e-postmeddelandet som bekräftar behandlingen av den beställda produkten har skickats.
f) all e-postkorrespondens med kunden kommer att lagras i den internationella designdatabasen under den tid som krävs för att behandla beställningen och i alla fall i enlighet med lagen.
g) trots alla våra ansträngningar kan vi inte utesluta att för en liten del av de mer än sju tusen produkterna på vår e-handel anges ett annat pris än det faktiska av misstag. I vilket fall som helst kommer vi att kontrollera korrektheten av produktpriserna under orderverifieringsprocessen och efterföljande bearbetning och leverans av produkterna. Om, på grund av missförstånd eller andra olägenheter, priset som anges på sajten skulle vara lägre än det korrekta försäljningspriset för en produkt, kommer vi att kontakta dig för att kontrollera om du fortfarande vill köpa produkten till rätt pris. Annars kommer din beställning inte att accepteras. Om det korrekta priset på en produkt är lägre än det som anges på webbplatsen debiterar vi dig endast det lägre korrekta priset och vi skickar fortfarande produkten till dig.
h) trots det yttersta engagemanget för internationell design, accepterar och accepterar kunden att det i vissa fall är möjligt att en eller flera av de valda produkterna inte är tillgängliga (se punkt 2 i dessa allmänna försäljningsvillkor);
i) i avsnittet "mina beställningar" kan kunden komma åt sina beställningar när som helst och se deras uppfyllelsestatus;
l) Kunden kommer att meddelas om leveransen av produkterna inom de senaste 72 timmarna, via ett meddelande till e-postmeddelandet som anges under köpfasen;
m) när det officiella meddelandet om försändelsen har skickats ("din beställning har skickats") har kunden inte längre rätt att annullera beställningen.

3. PRODUKTENS TILLGÄNGLIGHET OCH PRISER
Produkterna som publiceras i skyltfönstret kommer att förbli tillgängliga på obestämd tid och för ett obegränsat antal produkter.
Alla produktpriser, fraktkostnader och eventuella tilläggskostnader kommer att uttryckas separat i euro och är inklusive moms (mervärdesskatt). Med undantag för länder utanför EU där de angivna priserna är exklusive moms och tullar.
Priset på produkterna kan ändras utan föregående meddelande, det är underförstått att priset som debiteras kunden kommer att vara det som publiceras på webbplatsen och visas på orderbekräftelsen som skickas av International design. Produkterna förblir International designs egendom tills kunden har betalat inköpspriset, fraktkostnader och eventuella andra extra kostnader.
Det kan hända, även på grund av möjligheten att flera kunder köper samma produkt samtidigt, att produkten inte längre är tillgänglig. Om betalningen av det förfallna beloppet för produkten (inklusive fraktkostnader och eventuella extra kostnader) redan har gjorts, kommer International design att skicka ett meddelande till kunden via e-post som kommunicerar återbetalningsbeloppet (pris och fraktkostnader och från alla andra betalda extra kostnader ).
Vid en beställning innehållande flera produkter ger otillgängligheten av en eller flera av produkterna i vart fall inte Kunden rätt att ångra hela beställningen. Partiella avbokningar kommer därför att motsvara partiella återbetalningar.

4. BETALNINGSMETODER
Betalningsmetoden är den som kunden väljer bland alternativen:
• Kreditkort
• Förbetalt kort
• Banköverföring
• PayPal
Säkerhet är en prioritet för Viadurini, därför kommer din information att krypteras. Alla betalningar kommer att behandlas genom en säker server-till-server-anslutning med hjälp av SSL-protokollet (Secure Sockets Layer) med 128-bitars kryptering och VERISIGN-protokoll.

5. FRAKT OCH LEVERANS AV PRODUKTER - VILLKORLIG ACCEPTERANDE
Leveranstiden anges på varje produktblad och förstås som mottagen betalning, i speciella fall kommer ett meddelande att skickas som kommer att ha företräde framför alla andra uppgifter eftersom det tar hänsyn till alla särdrag i fallet (t.ex. förekomst av flera produkter, avstånd , missgynnade platser, leverans utomlands, etc.). Viadurini ansvarar inte för förseningar orsakade av kurirer. I händelse av oförutsedda händelser som orsakar förseningar eller olägenheter för Kunden, såsom till exempel oförutsedda omständigheter eller force majeure, kommer International Design att skicka ett e-postmeddelande till Kunden.
Enligt art. 63 i konsumentkoden måste kunden efter leverans kontrollera överensstämmelsen mellan antalet förpackningar och deras villkor. Eventuella skador på paketet/förpackningen av produkterna måste omedelbart bestridas genom att anbringa ett skriftligt villkorat godkännande på leveransbeviset. När leveransdokumentet har undertecknats utan villkorligt godkännande är Kunden utesluten från varje möjlighet att bestrida de yttre egenskaperna hos det levererade.
Vid "villkorligt godkännande" av det mottagna paketet krävs att Kunden omedelbart skickar ett mail till info@viadurini.se till vilket Kunden ska bifoga några fotografier på paketet.
Villkorligt godkännande, för att vara giltigt och verkställbart, måste vara fullständigt och vid leveranstillfället ange det specifika skälet till varför reservatet är formulerat (t.ex. Jag accepterar med reservation eftersom paketet är öppet, eller jag accepterar med reservation eftersom paketet är blöt etc.), annars kan återbetalning inte göras.
För det fall att förpackningen inte visar några synliga skador och Kunden signerar utan förbehåll, om varan är skadad, kan Kunden ta till "dolda skador", det vill säga skada som inte kan verifieras genom att titta på förpackningen externt. Dold skada enligt artikel 1698 i civillagen är avsändarens ansvar och i detta fall ska reklamationen skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis till avsändaren inom och senast 8 dagar från mottagandet av försändelsen, bifoga bilder på skada.
I det fall transportören har valts av kunden, övergår risken för skada eller försämring av produkterna på kunden redan vid leverans av godset till transportören, vilket utesluter eventuell tvist angående de yttre egenskaperna hos det levererade. I detta fall måste kunden göra invändningar mot kurirerna.
Produkterna kommer att levereras på gatunivå.
Leverans på golv är inte förutsett om inte överenskommits med offert. I händelse av att leverans till golvet inte uttryckligen anges på orderbekräftelsesidan i punkt 5, tillhandahålls inte tjänsten under några omständigheter. Vissa produkter kan levereras demonterade. Viadurini utför monteringstjänsten på kundförfrågan.

5.1 EVENTUELL FRAKT KOMPLETTERANDE AVGIFTER
På grund av möjligheten till leverans till platser som inte är lättillgängliga på grund av den geografiska naturen eller trafikrestriktioner som:
- Fotgängare eller zoner med begränsad trafik (ZTL);
- Gator och vägar med svår åtkomlighet för fordon som lastbilar och skåpbilar (fordonsdimensioner från 7m till 12m);
- Områden som påverkas av arbeten, byggarbetsplatser, tillfälligt modifierade vägar;
- Mindre öar beroende på land;
Tillägg kan tillämpas på de gemensamma fraktkostnaderna som presenteras på webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att kontakta oss om du tror att en eller flera av de ovan nämnda orsakerna kan påverka den plats du begärt för leverans av varorna. Eventuella ytterligare kostnader orsakade av liknande problem och som inte tidigare rapporterats, kan begäras i balans vid tidpunkten för orderbekräftelse eller före leverans.
Den påminner även Kunden om att den leveransadress som angavs vid beställningstillfället kan ändras utan extra kostnader så länge beställningen behandlas. Efter att ha mottagit mejlet "Din beställning har hämtats" och/eller "Din beställning har skickats" kan Kunden ändra leveransadress och/eller skjuta upp leveransdatum endast mot betalning av tillägg för lagrings- och leveranskostnader.
Vi råder dig därför, för all information, att kontakta vår kundservice.

6. PRODUKTGARANTI
Alla marknadsförda produkter åtnjuter den lagliga garantin för överensstämmelse enligt artiklarna 128 och följande. i konsumentlagen som täcker eventuell bristande överensstämmelse hos de köpta varorna, som existerar vid leveranstillfället och som inträffar inom 2 år från själva leveransen. Eventuella defekter eller skador som orsakats av oavsiktliga händelser eller av kundens ansvar för användningen av produkterna som inte överensstämmer med deras avsedda användning, eller effekten av normalt slitage, är uteslutna från bristen på överensstämmelse och därför från den juridiska garanti.
Kunden kan, efter eget val, be säljaren att reparera varan eller att ersätta den, kostnadsfritt i båda fallen, om inte den begärda åtgärden är omöjlig eller medför oproportionerliga kostnader för säljaren.
Konsument Kunden har rätt till en proportionell rabatt på priset eller till uppsägning av försäljningsavtalet, i enlighet med bestämmelserna i art. 135 bis, punkt 4, konsumentlagstiftningen och i synnerhet om: säljaren inte har utfört reparationen eller utbytet inom de villkor som anges i konsumentlagen, eller har vägrat att bringa varorna i överensstämmelse; om bristen på överensstämmelse är så allvarlig att den motiverar en omedelbar sänkning av priset eller uppsägning av avtalet; om bristande överensstämmelse uppstår trots säljarens försök att återställa varornas överensstämmelse; om säljaren har förklarat (eller detta framgår av omständigheterna) att han inte kommer att fortsätta att återställa varornas överensstämmelse inom rimlig tid eller utan incidenter.
Konsumentkunden har ingen rätt att säga upp avtalet om bristen på överensstämmelse endast är ringa.
För att dra nytta av denna garanti måste kunden rapportera bristen på överensstämmelse med ett meddelande adresserat till säljaren som anger de defekter och defekter som upptäckts.
Om inte annat bevisas, antas det att varje bristande överensstämmelse som inträffar inom ett år från det att varan levererades redan existerade på det datumet, såvida inte denna hypotes är oförenlig med varans natur eller med arten av överensstämmelsedefekten.
För varor med digitala element åtar sig säljaren att hålla konsumentkunden informerad om tillgängliga uppdateringar (inklusive säkerhetsuppdateringar), som är nödvändiga för att upprätthålla överensstämmelsen hos sådana varor, och att tillhandahålla dem under en rimlig tid, med hänsyn till omständigheterna och avtalets karaktär och i alla fall, beroende på fallet, om försäljningsavtalet föreskriver en kontinuerlig leverans av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod.
Säljaren ansvarar inte för eventuella brister i överensstämmelse som enbart beror på avsaknaden av den relevanta uppdateringen, om konsumenten inte installerar uppdateringarna som tillhandahålls inom rimlig tid.

7. ÅTERBETALNINGAR
I händelse av otillgänglighet av produkten eller återkallande av kunden, som bättre regleras i dessa allmänna försäljningsvillkor, kommer International design att utfärda ordern till sitt kreditinstitut om att återbetala det belopp som betalats vid köptillfället.
Återbetalning kan i vilket fall som helst ske inom trettio dagar från det datum då kunden mottagit betalningen, genom kreditering av de medel och koordinater som anges av den senare.

8. ÅNGERRÄTT OCH FÖRFARANDE FÖR RETUR
Kunden har fri rätt att ångra sig utan påföljd inom 14 arbetsdagar efter mottagandet av varan. För att utöva ångerrätten måste kunden informera oss (International Design srl, via del Pino, 21 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel +39 0541- 623760 e-post info@viadurini.dk) om sitt beslut att frånträda detta avtal genom en uttrycklig förklaring (till exempel ett brev skickat med post eller e-post).
För att uppfylla ångerfristen räcker det att Kunden skickar meddelandet om ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut. För detta ändamål kan du använda följande modellbrev, men det är inte obligatoriskt: "Easy Return".
Med International Designs mottagande av kundens meddelande om återkallelse, på det sätt och inom de villkor som anges ovan, kommer avtalet att betraktas som uppsagt och International Design kommer att återbetala det belopp som kunden betalat.
Ångerrätten är i alla fall utesluten om den köpta produkten består av:
i) vid leverans av varor som tillverkats efter mått eller tydligt personliga eller som till sin natur inte kan returneras eller som kan försämras eller snabbt förfalla;
(ii) vid leverans av audiovisuella produkter eller förseglad datorprogramvara som öppnas av konsumenten.
Om kunden redan har mottagit leveransen av produkterna måste han också omedelbart returnera dem genom bestämmelserna i proceduren "Enkel retur" som anges nedan.
Kundens retur av produkterna anses ske i rätt tid om de är intakta, monteringen inte har utförts och de inte har manipulerats på ett sådant sätt att deras ursprungliga värde minskar. Förpackningen måste vara original och komplett med dokument (för denna aspekt, följ proceduren "Easy Return"), levereras för leverans inom 14 arbetsdagar efter utövande av ångerrätten.
För att utföra en "Easy Return" måste kunden följa följande procedur:
a) Skicka ett e-postmeddelande till info@viadurini.dk med skälen till returen och bilder om varan är skadad och en operatör kommer att vägleda kunden i alla steg som krävs för att göra en retur.
b) De varor som Kunden avser att returnera måste vara hela, i sina ursprungliga skick och tillräckligt förpackade och emballerade. Produkterna ska inte monteras och användas. Försändelsen måste göras med samma originalförpackning som produkten mottogs i.
c) Fraktkostnaderna för returen av produkterna debiteras Kunden.
Om kunden frånträder avtalet kommer alla betalningar som han har gjort till oss att återbetalas, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som härrör från kundens begäran om en annan leverans än den billigaste typen av standardleverans från oss som erbjuds) , utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 dagar från den dag då vi informeras om kundens beslut att frånträda detta avtal. Återbetalningen kan hållas inne efter 14 dagar endast tills Kunden har visat att han har skickat tillbaka varorna eller tills de har tagits emot av oss, beroende på vilken situation som inträffar först.
Dessa återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetoder som kunden, om inte annat avtalats av densamma; under alla omständigheter kommer du inte att ådra dig några kostnader till följd av sådan återbetalning.
Kunden ansvarar för minskningen av varans värde till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.
När det officiella meddelandet om försändelsen har skickats ("din beställning har skickats") har kunden inte längre rätt att avbryta beställningen.

9. AVSTÄLLNING OCH TOLERANS - UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR OFÖRSÄTTA OMSTÄNDIGHETER OCH FORCE MAJEUR
I händelse av att kunden bryter mot dessa allmänna försäljningsvillkor, innebär underlåtenhet av International Design att utöva rätten att vidta åtgärder mot honom inte ett avstående från åtgärder för brott mot de åtaganden som åtagits.
International Design kan inte hållas ansvarigt för att dessa allmänna försäljningsvillkor inte uppfylls i händelse av att detta härrör från slumpmässiga händelser och/eller force majeure, inklusive, som exempel men inte begränsat till, de som är kopplade till naturkatastrofer, agerar terroristattacker, krig, nätverksfel och/eller strömavbrott.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Dessa allmänna försäljningsvillkor och därmed avtalet som ingås mellan kunden och den internationella designen är föremål för den italienska republikens lag och överlämnas till den italienska domarens jurisdiktion, med förbehåll för lagens begränsningar i händelse av att kunden agerar som konsument.
För alla civilrättsliga tvister, oavsett om köparen är en privatperson, det vill säga en fysisk person som agerar för ändamål som inte har att göra med någon verksamhet eller yrkesverksamhet som bedrivs, eller om köparen är en yrkesutövare, det vill säga en fysisk eller juridisk person som agerar i utövandet av sin verksamhet. entreprenörs- eller yrkesverksamhet, eller en av dess mellanhänder, ligger den obligatoriska territoriella jurisdiktionen hos domaren på kundens hemort eller hemvist, om den är belägen inom statens territorium.
Eventuell ogiltighet av enstaka klausuler i de allmänna försäljningsvillkoren kommer inte i något fall att innebära ogiltigheten av hela försäljningskontraktet eller de allmänna försäljningsvillkoren.

11. RESOLUTION AV TVISTER ONLINE
Konsumenten som bor i Europa informeras härmed om att Europeiska kommissionen har skapat en onlineplattform som erbjuder ett alternativt verktyg för tvistlösning. Detta verktyg kan användas av den europeiska konsumenten för att lösa alla tvister som är relaterade till avtal om försäljning av varor och tjänster som ingåtts online och/eller som härrör från dessa. Därför, om du är en konsument etablerad i Europa, kan du använda den här plattformen för att lösa eventuella tvister som uppstår i samband med onlineavtalet som anges på denna webbplats. Den europeiska ODR-plattformen finns tillgänglig på följande länk: ODR

12. KONTAKTER OCH KOMMUNIKATION
Utan att det påverkar tillsynsbestämmelserna om rättsliga meddelanden, för dessa allmänna försäljningsvillkor och försäljningskontraktet, förklarar kunden att han vill ta emot all kommunikation på de adresser som anges i vid tidpunkten för registrering på webbplatsen, inklusive de via e-post.
För kommunikation riktad till International design, anges följande kontaktuppgifter:
International Design s.r.l. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Skattekod och P.I: 04187360401 REA-nummer RN 329370, info@viadurini.se.
Email Newsletter
Nyhetsbrev